Fark Yarat, Değer Kat.

BASE; yol-dışı ve özel amaçlı araç segmentinde fark yaratan ve değer katan güvenilir çözüm ortağı olmak için kurulmuştur. BASE aks ve transfer kutularını içeren yenilikçi güç aktarma paketlerini ve/veya komple yürür şasiyi tasarlar, mühendisliğini yapar ve üretir.

BASE; hazır ürün çözümlerine ek olarak, araç üreticilerinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için modüler yapıdaki ürünlerini özelleştirme imkanı da sunar. BASE ile çalışmak, iş ortaklarının sınıfının en iyi ve özelleştirilmiş ürünlerini elde etmesini sağlayarak, onları yüksek rekabette farklılaştırır.

Şeffaflık, güven ve işbirliği BASE’in çalışma şeklinin temelini oluşturur.

Uçtan-Uca Ürün Sorumluluğu

BASE; araç üreticilerine karşı ürün sorumluluğunu taşırken, tüm ürün geliştirme sürecini uçtan uca yöneten ve icra eden konumda pozisyonlanmıştır

Sürdürebilirlik

BASE; insana ve çevreye önem verir. Şirketin tüm organizasyon ve süreçleri sürdürülebilir bir çevre yaratma prensibiyle tasarlanmıştır

Please click Şirket Etiği to download it!

Please click ISO 9001 to download it!

Please click ISO 14001 to download it!

Please click ISO 27001 (DAakS) to download it!

Please click ISO 27001 (TURKAK) to download it!

Please click Quality Policy to download it!

Please click Quality Policy (TR) to download it!

Please click Environmental Policy to download it!

Please click Environmental Policy (TR) to download it!

Please click The Our Environmental  Scope (TR) to visit it!

Please click KVKK Politikamız to download it!

Please click KVKK Application Form to download it!